MENÜ
Ankara 18°
Ticari Hayat
PAYLAŞ 
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
Facebook'ta Paylaş
AVUSTURYA İZLENİMLERİ-2  AVUSTURYA ZİYARETİ BİZE NELERİ HATIRLATTI?
Mustafa YILDIZ
YAZARLAR
9 Mayıs 2019 Perşembe

AVUSTURYA İZLENİMLERİ-2 AVUSTURYA ZİYARETİ BİZE NELERİ HATIRLATTI?

-Gerek gördüklerimiz/duyduklarımız ve gerekse yaptığımız araştırmalar neticesinde ulaştığımız bilgiler doğrultusunda vardığımız yorum ve tespitlerimizi, aşağıya maddeler halinde sıralamaya çalıştık.Avusturya’yı anlatacak teknik veriler sınırlı olduğundan, tarihi yönünü öne çıkardık.Aynı zamanda batının bir parçası kabul edip, “Parçadan bütüne varma” misali Avusturya nezdinde Avrupa’nın tamamını dahil ederek tahlil etmeye çalıştık.

-Öncelikle kuşatmaların Avrupalıya kazandırdıkları ile başlamak istedik.Çünkü; o tarihi günler Avrupalı için adeta bir milad kabul edilmiş, “Tek başına Osmanlıya karşı koyulmaz” fikri ciddi boyut kazanarak, bir olma, beraber olma girişimleri o tarihten itibaren başlamıştır.Papa’nın olaylara dini boyut atfetmesi, tarafları oluşacak birliğin ırk üzerinden değil de, dindaşlık üzerinden olması gereğine ikna ederek, bazı devletlerin bir araya gelmesini sağlamıştır.Osmanlı’nın kuşatmada başarısız olması da Papa’nın tezlerini haklı çıkarmış, birleşme/dayanışma fikri de yaygınlık kazanmıştır.

-Bu kıvılcım kabul görünce hemen uygulama safhası başlamıştır. “Kutsal İttifak” adıyla 1684’de Avusturya, Lehistan ve Venedikten oluşan bir birlik kurulmuş, bilahare 1686’da da Rusya bu birliğe dahil olmuştur.Bu ruh hali daha sonra “Haçlı Ruhu”na dönüşmüştür.

-Bu uyanış ileriki tarihlerde de Avrupalının “Can simidi” olmuştur.Bilindiği gibi, bir süre sonra dağılan Avrupalı, bu tarihten gelen damar tekrar uyanmış bu bilinçle önce “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” (1951), daha sonra “Avrupa Ekonomik Topluluğu” (AET. 1957), bilaharede “Avrupa Birliği” (AB. 2007 imzalandı, 2009’da yürürlüğe girdi) ismi ile bugünkü Avrupa’nın doğmasının da nedeni olabilmiştir.(*)

-Oysa o tarihlerde Osmanlı’da tam tersi durum söz konusudur.“İla-yı Kelimetullah” olarak hedef belirleyerek yola çıkmış, devlet büyüyüp semizlenince bu gayenin yerini kibir, şan-şöhret kazanma, baş olma sevdası, birbirini çekememe hastalığı almıştır.
-Bugün Avrupalı kendi aralarında bazı sıkıntılar yaşamasına rağmen, gördükleri faydaya istinaden birlik kalmada ısrarcı olurken, islam ülkeleri bırakın birlik olmayı, birbirine sırtını bile dönmüyor/dönemiyorlar.

-1980 yıllarında batma konumuna gelen İspanya’nın kısa sürede ayağa kalkması, Yunanistan’ın yaşadığı krizlere rağmen hala ayakta duruyor olması, Avusturya’nın bugünkü refah seviyesine ulaşması sadece kendi başarıları olmadığı, AB dayanışması dolayısıyla olduğunu biliyoruz artık.
-Biraz da Avrupalı insanın sokakta verdiği görüntüye gelirsek; Batı insanı mimarisi gibi kendisi de de iki yüzlüdür.Binaların dış görünüşleri estetik göründüğü halde, içlerine girdiğinizde ülkemizde birçok insanın yaşamak istemeyeceği vaziyette olduğunu görürsünüz.İnsanı da öyledir.Dıştan temiz görünür ama yakınlaştığınızda çirkin yüzüyle karşılaşırsınız.

-Ülkemizden Avrupa’ya özelde de Almanya’ya talep üzerine gelen vasıfsız insanımızın yerleştiği ülkelerde iyi örneklik ve islamı temsil noktasında emin olma vasfını göstermedikleri/gösteremediklerinden, vatandaşlarımızın büyük itibar kaybı yaşamasına sebep olmuşlardır.Bugün bile vatandaşlarımıza hala o nazarla bakılmaktadır.

-Oysa, buralara gelenler Mekke’li muhacirler gibi dinlerini temsil etmede duyarlı/tutarlı olsalardı, kanaatimce “İslam” dini Avrupa kıtasında bugün çok daha farklı konumda olabilirdi.
-Avrupalılar tatil yapmak için gittikleri Yunanistan, İtalya ve İspanya’da çok nahoş muamelelere maruz kaldıkları halde, yazılı ve görsel basınları bu tür hadiselere hiç yer vermezken, can ve mal emniyetinin en fazla sağlandığı Türkiye’de nadiren görülen bireysel vakalar büyütülerek verilerek, turizm gelirlerimizi baltalamaya yönelik çalışmaları siyaseten hep vardı ve halen de devam etmektedir.

-Turizmde bizimle rekabet eden bu ülkelere batılı şirketler sürekli yönlendirmeler yapmasına rağmen yine de ülkemizi tercih edenler çıkmaktadır.Bu menfi propagandanın tek sebebi halkı müslüman bir ülkenin gelirlerini aşağıya çekmektir. 

-Kendi dini ve kültürel değerlerini tek doğru olarak görürler.Düşüncelerinde ırkçı ve faşisttirler.İslam dinine ve müslümanlara hep şartlı bakarlar.Çünkü; Bugünkü Hristiyanlık inancı ‘Teslis’e (Baba, Oğul, Ruhul Kudus) dayalı iken, islam da “Doğurmamış, doğurulmamıştır”[1] diyerek, temelden yani ilk çıkıştan itibaren ayrıldığından, müslümanlara karşı sevgi ve muhabbetlerinin oluşması zaten mümkün değildir.Bu nedenle dostlukları görüntüden ibaret olup, çıkara dayalıdır.

-Müslüman alimlerin birçok bilim dalına katkı sağladıkları bilindiği halde, daima bunu yok farzederek davranmışlardır.Dolayısıyla batılılar müslümanlara karşı hep nankördürler.
-Avrupa’da yaşayan veya ziyaret amaçlı gelen vatandaşlarımız buraları görünce “hipnoz” olmuş gibi hep gördükleri güzellikleri anlatırken, eksikleri pek dile getirmezler.Aksine, islam ülkelerine yaptıkları gezi ve ziyaretlerde yakaladıkları/buldukları hataları abartarak anlatarak, farkında olmadan islam dinine ve müslümanlara karşı bakışların negatif olmasına yardımcı olmuşlardır.

-Batı insanı kendi vatandaşları ile ilgili hak ihlali söz konusu olduğu zaman adil tutum sergilerken, söz konusu diğerleri/ötekiler olduğu zaman ise çifte standartlı davranırlar/davranıyorlar.
Avrupa’da yaşamış ve Avrupa’yı bilenler elbette bizden daha fazla muşahhas tespitler yapabilirler.Bunlar kısa süre zarfında bizim tespit ettiklerimiz.

Sonuç olarak; Avrupalı Allah’ın verdiği nimetlere karşı son derece nankör davranmaktadır.Gerçi insan zaten nankör bir varlıktır [2].Ancak batı bu suçu toplu olarak işlemektedir.Talep olmayınca da Allah onlara hidayeti nasip etmiyor[3].Üsttelik nankörlere karşı azabının da şiddetli olacağını söylüyor[4].

Batı toplumu her ne kadar dini inanç olarak hristiyan kimliğiyle görüntü veriyor olsada gerçekte ateisttir.Bela ve musibete uğramanın bütün şartlarını üzerinde bulundurmaktadır.Yani, belasını bulmayı hak etmiştir/etmektedir.Ancak, bela ve musibetin verilmemesi/gecikmesi müslümanlar yüzündendir.Zira, nankör olmayan, nimeti hak eden müslüman (Yeryüzü halifesi) ortada yoktur[5].
Batının bilimde, teknolojide ilerlemesi durmuş ve tıkanmıştır.Yaşanmakta olan bu tıkanıklığa yeni bir menfez açmak, mevcut hali ileriye taşımak da ancak; insanlığın kurtuluşunu gaye edinen, doğru ve yanlışı tefrik edebilen, hikmet ve feraset sahibi, samimi bir topluluğun oluşmasıyla gerçekleşir/gerçekleşebilir diye düşünüyorum[6].

Batı yıllardır “Kemal”ini yaşadı, artık “Fetret”i başlamıştır.Onları geçen elbette çıkacaktır.Bu da ancak müslüman bir nesilin eliyle mümkün olabilecektir.En yakın aday da Türkiye görünmektedir.İnşallah.

Kaynakça;
* “Avrupa Birliği Başkanlığı” Yayınları.
1-İhlas suresi: 3
2-Abese suresi: 17 
3-Tevbe suresi: 80 
4-İbrahim suresi: 7, Fatır suresi:36 
5-Hac suresi:38 
6-Al-i Imran suresi:3 D.İ.V. Meali. ayrıca nankörlükle ilgili 30’dan fazla olan ayetlere bakılabilir.

Yorum Ekle
Yorumunuz gönderildi
Yorumunuz editör incelemesinden sonra yayınlanacaktır
Yorumlar

   Bu yazı henüz yorumlanmamış...

Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa başına gitSayfa başına git
Masaüstü Görünümü  ♦   İletişim  ♦   Künye
Copyright © 2020 Ticari Hayat